روغن پوست پرتقال

روغن پوست پرتقال مایعی روغنی شکل است که به دو صورت گرم (در فرایند تولید) و سرد (به وسیله جوشاندن و تقطیر پوست مرکبات ) به دست می آید و کاربرد فراوانی در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی دارد.

روغن پوست پرتقال