کنستانتره مرکبات

امروزه عمدهٔ کاربرد کلمهٔ کنسانتره در تغذیهٔ دام و طیور، و سپس در صنایع غذایی استفاده می‌شود. معنی لغوی کنسانتره یعنی متراکم و به هر ماده ای که دارایی ترکیبات غنی و متراکم از یک یا چند نوع ماده باشد کنسانتره می‌گویند. بعنوان مثال در کنسانتره طیور غلظت اسیدهای آمینه و ویتامین‌ها و مواد معدنی بالاست کنسانتره (به فرانسوی: Concentrate) شکلی از ماده است که اکثر اجزای اصلی تشکیل‌دهنده یا حلال آن را حذف نموده‌اند. معمولاً با گرفتن آب موجود در یک محلول یا سوسپانسیون، مثلاً گرفتن آب موجود در آبمیوه و تبدیل آن به پودر یا عصاره، کنسانتره تشکیل می‌شود.

برای تولید کنستانتره مرکبات ، مرکبات را پس از شستشو آبگیری نموده، در برج تغلیظ تا میزان 60 درصد از آب آن گرفته می شود تا تبدیل به کنستانتره گردد . ضریب تبدیل مرکبات به کنستانتره برای مرکبات شمال کشور حدود 16 کیلو مرکبات به ازای تولید یک کیلو کنستانتره می باشد.

کنستانتره برای تولید آب میوه مورد ، با آب و مواد افزودنی منجمله امولوسیون میوه ترکیب میگردد.

کنستانتره مرکبات