خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 شرکت نوش مازندران (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت نوش مازندران بر اساس آگهی منتشره راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/04/14برگزار گردید. همچنین برگزاری مجمع بصورت آنلاین برای سهامداران محترم شرکت نوش‌مازندران قابل رویت بوده است.

شرح تصمیمات مجمع به قرار زیر است:

  • گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • تصویر صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار(روزنامه اطلاعات)
  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • سود نقدی بازای هر سهم مبلغ 36 ریال تصویب گردید.

 

لازم به ذکر است که صورتجلسه مجمع در سامانه در لینک زیر قابل مشاهده  است:

 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=JF6M8mHp

Bvfd8O%2BGTnz0gQ%3D%3D&rt=0&let=20&ct=0&ft=-1