مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوش مازندران (سهامی عام)

سهامدارن محترم  

از طریق لینک زیر

 در تاریخ 1399/04/23 ساعت 14

به‌صورت آنلاین حضور یابند.

لازم به ذکر است  

نام کاربری (کدبورسی) و

 کلمه عبور (ش.شناسنامه)

سهامداران می‌باشد.

https://majma.stream1.ir/nooshmazandaran