بازدید مدیران نوش مازندران از شرکت Citropak

بازدید مدیران نوش مازندران از شرکت Citropak، بزرگترین تولید کننده کنسانتره میوه و انواع نوشیدی در پاکستان به منظور خرید ماشین آلات و همکاری دوجانبه در تولید و فروش محصولات