کنسانتره پرتقال

با توجه به معنی لغوی، ماده ای که ترکیبات متراکم و غنی از یک یا چند نوع ماده دیگر داشته باشد را می‌توان کنسانتره نامید.

 کنسانتره را می‌توان به شکل‌های مختلفی همچون پودر و عصاره تهیه کرد.

مواد مغذی تشکیل دهنده کنسانتره میوه ها عبارتند از :

اسید آمینه، ویتامین، مواد معدنی....

كنسانتره به‌عنوان يك فرآورده غذايي تغليظ‌شده در تولید انواع آبميوه، شربت‌ها و نوشیدنی‌های  ميوه‌ای كاربرد فراواني دارد زيرا هميشه امكان استفاده از ميوه‌هاي تازه وجود ندارد ولي بواسطه کنسانتره، این نوشیدنی‌ها را می‌توان در زمان‌های مختلف استفاده کرد.