روغن پوست پرتقال

همانطور که می‌دانید روغن پرتقال ازپوست  میوه پرتقال Citrus sinensi به‌دست می‌آید.

حتما برای شما هم پیش آمده است که به هنگام بریدن و پوست‌کندن پرتقال با روغنی موجود در آن مواجه شدید که طعم، بوی قوی و تندی که از افشانه پوست پرتقال به دست می‌آید دقیقا همان چیزی است که در روغن ضروری پرتقال غلیظ‌شده به چشم می‌خورد.

این محصول به‌عنوان یکی از فرآورده‌های جانبی میوه پرتقال، به‌صورت غیر امولسیونه استخراج می‌گردد که در این حالت صرفاً قابل مصرف در صنایع بهداشتی و آرایشی می‌باشد ولی پس از امولسیون‌شدن قابلیت خوراکی در مصارف آشامیدنی و نوشیدنی پیدا می‌کند.