اسانس پرتقال

اسانس پرتقال که به نام روغن‌های استری معروف هستند دارای خواص طبیعی، بیولوژیکی، آنتی‌میکروبی و آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. این محصول کاربردهای زیادی درصنایع مختلف بخصوص صنایع بهداشتی و غذایی مانند اضافه‌شدن به نوشیدنی‌های گازدار، بستنی، کیک‌ها، خوشبوکننده‌های هوا و عطرها دارند. اسانس پرتقال در فرآیند تغلیظ آب‌پرتقال از برج تبخیر  بدست می‌آید.