فرآیند تولید کنسانتره

به‌صورت کلی تولید کنسانتره از میوه شامل مراحل مختلف زیر می‌باشد:

  • تهیه میوه
  • شست‌وشو
  • آبگیری
  • فیلتراسیون (حداقل در دو مرحله)
  • هوا زدایی
  • تغلیظ
  • انبار کردن کنسانتره در مخازن بزرگ
  • تغلیظ کردن

کنسانتره، حاصل خرید میوه و شستشو و آبگیری و فیلتراسیون (حداقل در دو مرحله) و تغلیظ یا پخت آبمیوه و انبار نمودن آن در مخازن بزرگ است. در این فرایند میوه بعد از آبگیری وارد مرحله فیلتراسیون می‌شود این فیلترها عموماً یا تحت خلأ بوده یا به‌صورت سرامیکی عمل می‌نمایند. پس از حرارت دهی مقدماتی میوه‌ها وارد دستگاه پرس می‌شوند تا آب‌میوه از آن‌ها جدا شود.

آبمیوه حاصله را پس از پاستوریزه‌کردن و خنک‌سازی به مخازن آب‌میوه منتقل و پس از طی مراحلی خاص و عبور از صافی‌های مخصوص، آن را شفاف می‌کنند، سپس به دستگاه‌های تحت خلأ برای تغلیظ منتقل کرده و پس‌ازآن، آب‌میوه به شکل ماده غلیظی تبدیل می‌شود که کنسانتره میوه نام دارد.